Navigation
Home Page

Gweithdy'r Eglwys/Church workshop

Diolch i Mrs Carol Thomas a Mrs Sue Pinney am drefnu'r gweithdy Eglwys gyda'r disgyblion ddiwedd y tymor. Mae'r Eglwys yn cyfrannu'n hael tuag at y gweithgareddau. Byddant yn plannu planhigion gyda'r disgyblion dydd Gwener 5ed o Fai.

Thanks to Mrs Carol Thomas and Mrs Sue Pinney for arranging the Church workshop with the pupils at the end of term. The Church contributes kindly towards the activities. They will be planting plants with the pupils on Friday 5th May.

Gweler lluniau yn y Galeri/See photos under Gallery


Top