Navigation
Home Page

Gwyliau Haf 2023 - Summer holidays

Mwynhewch y gwyliau Haf. Bydd yr ysgol yn ail agor i'r disgyblion ar ddydd Mawrth 5ed o Fedi, 2023.

 

Enjoy the summer holidays. The school will re -open to pupils on Tuesday 5th September, 2023. 


Top