Navigation
Home Page

Llwyddiant gyda criced/Success with cricket

Aeth 2 dim o'r ysgol i'r Wyl Criced Kwik ddoe ym Mharc Mhentre Mawr, Abergele. Ennillodd Tim A y gwpan i'r twrnament a chwaraeodd Tim B gemau werth chweil hefyd. Bydd tim A yn mynd ymlaen i'r rownd nesaf rwan. Ennillodd Lewys y dlws am y batiwr gorau hefyd. Llongyfarchiadau pawb!

Two teams from school took part in the Kwik Cricket Tournament yesterday at Pentre Mawr Park, Abergele. Team A won the cup and Team B played excellently in their games too. Lewis also won the trophy for the best batsman.Team A will be going forwards now to the next round.Congratulations to everyone!


Top