Navigation
Home Page

Trawsgwlad yr Urdd

smileyLlongyfarchiadau I Aled Williams ddaeth yn gyntaf yn y ras blwyddyn 5/6 trawsgwlad yr Urdd yn y Faenol, Bangor yn ddiweddar.

Congratulations to Aled Williams that came 1st in the Year 5/6 cross country race at the Faenol, Bangor recently.


Top