Navigation
Home Page

Twrnament peldroed yr Urdd

Llongyfarchiadau i'r tim peldroed am ddod yn gyntaf yn Nhwrnament Peldroed 5 bob ochr yr Urdd i ysgolion bach.

Congratulations to the football team for gaining 1st place in the Urdd 5 a side football tournament for small schools. 


Top