Navigation
Home Page

Twrnament Peldroed yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i'r tim peldroed ddaeth yn ail yn y twrnament 5 bob ochr gyda'r Urdd dydd Gwener 8fed o Ionawr.

Congratulations to the football team that came second in the 5 a side Urdd tournament on Friday 8th January.


Top