Navigation
Home Page

Twrnament Rygbi Tag Bl3/4

Llongyfarchiadau i dim rygbi tag Bl3/4 ddaeth yn ail yn y twrnament rygbi tag Dydd Gwener Mai 13eg. Chwaraeodd pawb yn wych!

Congratulations to the Year 3/4 tag rugby team that came 2nd in the tournament on Friday May 13th. Excellent play by all the team members!


Top