Navigation
Home Page

Ymweliad yr Esgob Stephen Lowe Bishop visit

Ymwelodd yr esgob Stephen Lowe yr ysgol a dangosodd i'r disgyblion wahanol arteffactau mae wedi casglu ar ei deithiau o gwmpas Affrica. Roedd Tesni yn edrych yn dda fel Esgob newydd. Mwy o luniau yn yr adran Galeri.

The Bishop Stephen Lowe visited the school and showed the pupils different artefacts he has collected during his visits to Africa. Tesni looked well dressed up as a new Bishop. More photos in the Gallery section.

 


Top