Navigation
Home Page

Ymwelwyr o Awstralia/Australian Visitors

Daeth Dylan a Catrin o Awstralia i'n gweld yr wythnos diwethaf a cafodd y dosbarth gyflwyniad diddorol ganddynt am eu bywyd yn Awstralia. Diolch!

Dylan and Catrin came to see us last week and gave a brilliant presentation to the pupils about life in Australia.Thank you!


Top