Navigation
Home Page

Ysgol ar agor yfory/School open tomorrow!

Ar hyn o bryd mae'r ysgol ar agor yfory. Penderfynnir ynglyn รข chau'r ysgol oherwydd y tywydd yn y bore gan ystyried diogelwch disgyblion a staff. At the moment school is open tomorrow. I shall make a decision as early as I can in the morning about school closing due to bad weather and taking into consideration pupil and staff safety. Diolch am eich cefnogaeth a dealltwriaeth gyda hyn! Thanks for your support and understanding with the matter..

Top